Sprężone powietrze

Sprężone powietrze

Zajmujemy się dostarczaniem sprężonego powietrza dla procesów przemysłowych i usług.

 

Obszary działania i zakres usług

Sprężarkownia:

  • dostawa i montaż sprężarek, zbiorników na sprężone powietrze, osuszaczy i filtrów
  • dostawa i montaż systemów wentylacji sprężarek

Serwis:

  • wykonujemy pogwarancyjne przeglądy serwisowe sprężarek wraz z wymiana filtrów i oleju

Sprężarki z podłączeniami z rur aluminiowych

Schematy sprężarkowni

System wentylacji sprężarek

Sprężarkownie kontenerowe
Przy braku miejsca na hali sprężarkownie można umieścić w zewnętrznym
kontenerze.

Instalacja sprężonego powietrza na hali produkcyjnej
Instalacja sprężonego powietrza służy doprowadzeniu sprężonego powietrza od
sprężarki do odbiornika (maszyna, siłownik).

Instalacje sprężonego powietrza wykonujemy z następujących rodzajów rur zależnie od wymogów klienta rur:

  • rury ze stali nierdzewnej łączone „na zacisk” lub spawane
  • rury ze stali węglowej ocynkowane wewnętrznie i zewnętrznie łączone na zacisk
  • rury aluminiowe łączone łączówkami systemowymi
  • rury PPE – zgrzewane

Przepływ sprężonego powietrza rozdzielany jest przy pomocy trójników i zaworów.

Instalacja zewnętrzna z rur ze stali nierdzewnej, spawana

Studzienka rozdzielcza

Odzysk ciepła ze sprężarek
Wykonujemy instalacje odzysku ciepła ze sprężarek, Ciepło odpadowe ze sprężarki przy pomocy wewnętrznego (wbudowanego w sprężarkę) lub zewnętrznego wymiennika ciepla może zostać uzyte do podgrzewania
wody systemowe zasilające systemy grzewcze w zakładzie.